Räddningsutrustning

Räddningsutrustning från Cresto är enkel att använda och medger en snabb evakuering/räddning från exempelvis kranar, skylift, plattformar och industribyggnader.

Cresto tillverkar nedfirnings- och evakueringsutrustning som arbetar med centrifugalkraften och friktionsbroms, vilket förser en med tillförlitlig evakuering.