Bitsinsatser Inre Mångtandad (för XZN) – 10 mm (⅜”)