Kraft bitsinsats 12.5mm 1/2″ inre mångtandad för XZN