Set med bitsinsatser med bits inre mångtandade för XZN 20mm 3/4″