Bitsinsatser Inre Mångtandad (för XZN) – 6.3 mm (¼”)