Verktyg för transmission, axlar och styrning för nyttofordon