Verktyg för montering och demontering av vindrutor för personbilar