Verktyg för repartioner och installation av motorstyrenheter