MANOSKOP® 730N/20 Quick

Mekaniskt momentnyckel med utbytbara insatser. Momentnyckeln är fjäderlös och behöver inte nollställas efter användning.

Grundverktyg med hållare för grepp och fästen 14×18 mm.

Moment: 40-200Nm

Artikelnummer: 50181020

4.356,00 kr  ex. Moms

Delbetalning från 230,00 kr/månad

MANOSKOP® 730N

 • Utlösande
 • Hållare för utbytbara insticksverktyg
 • QuickRelease-säkerhetsspärr
 • Snabb, precis inställning med hjälp av QuickSelect snabbjustering
 • Dubbel stoppsignal
 • Mycket väl avläsbar dubbelskala där N·m/ft·lb resp.
  ft·lb/in·lb visas i olika färg.
 • Behöver inte återställas till “0” efter som
  mätelementet endast belastas vid åtdragningen
 • Åtdragning åt vänster
 • Fortsatt belastning efter utlösningen, eller belastning
  mot funktionsriktningen, t.ex. om en skruv sitter fast,
  påverkar inte utlösningsmekanismen som därmed
  skyddas mot skador
 • 2-komponentsgrepp med handvänligt, grönt mjukt
  område (resistent mot olja, fett, bränsle, bromsvätska
  och Skydrol)
 • Kalibrering med perfectControl kalibreringsanordning
  nr 7794 eller kalibreringssystem nr 7706. Kan vid
  behov efterjusteras utan demontering
 • Levereras med certifikat
 • DBGM (tysk registrerad bruksmodell)
 • Indikationsavvikelse ± 3 %